یاد و خاطره شهدا
گسترش فرهنگ ایثار و شهادت
درباره وبلاگ


زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا کمتر از شهادت نیست .مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

مدیر وبلاگ : جامانده از قافله
مطالب اخیر

عزاداری وسینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین درمراسم هشتمین سالگرد شهادت شهیدمحمدعلی دولت آبادی

برگزاری مراسم هشتمین سالگرد شهادت شهیددولت آبادی و شب دوم احیاء توسط هیئت زوارالحسین علیه السلام

هشتمین سالگرد شهادت شهیدمحمدعلی دولت آبادی توسط هیئت زوارالحسین علیه السلام در محل حسینیه شهیددولت آبادی برگزار گردید.

جمعه مورخه 1399/2/26 مراسم هشتمین سالگرد شهادت شهید محمدعلی دولت آبادی در شام شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام توسط جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام با قرائت دعای پرفیض عاشورا توسط کربلائی یوسف محسنی در حسینیه شهید دولت آبادی آغاز گردید.

در ادامه مراسم هشتمین سالگرد شهادت شهیدمحمدعلی دولت آبادی ذاکرین اهل بیت علیه السلام :کربلائی سیدعبدالرضا سجادی و کربلائی حامد گلشن وکربلائی یوسف محسنی و کربلائی حسین شهرآبی و کربلائی محمدحسین آخوندی و محمدطاها داودی با روضه خوانی و مداحی شور وحالی به مجلس هشتمین سالگرد شهادت شهیددولت آبادی و همچنین مراسم شام شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام بخشیدند.


آماده سازی غذا توسط خادمین وجوانان هیئت زوارالحسین در مراسم هشتمین سالگرد شهادت شهیدمحمدعلی دولت آبادی

عزاداری وسینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین درمراسم هشتمین سالگرد شهادت شهیدمحمدعلی دولت آبادی

خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام هر ساله در شام شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام سالگرد شهادت دوست وهم هیئتی شهیدشان شهید محمدعلی دولت آبادی را برگزار نموده ویاد وخاطره او را زنده نگه میدارند.

شهید دولت آبادی در تاریخ بیستم مردادماه 1391 مصادف با جمعه 21 ماه مبارک رمضان با زبان روزه در عملیات تعقیب وگریز با سارقین خودرو در تهران به شهادت رسید.

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی محسن یوسفی درحسینیه شهیددولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی محسن یوسفی در حسینیه شهیددولت آبادی

مداحی کربلائی سیدعبدالرضا سجادی در مراسم هشتمین سالگرد شهادت شهیددولت آبادی

مداحی کربلائی عبدالرضا سجادی

مداحی کربلائی حامد گلشتن در مراسم هشتمین سالگرد شهادت شهیددولت آبادی

مداحی کربلائی حامد گلشن

مداحی کربلائی یوسف محسنی در مراسم هشتمین سالگرد شهادت شهیددولت آبادی

مداحی کربلائی یوسف محسنی

مداحی کربلائی حسین شهرآبی در مراسم هشتمین سالگرد شهادت شهیددولت آبادی

مداحی کربلائی حسین شهرآبی

مداحی کربلائی محمدحسین آخوندی در مراسم هشتمین سالگرد شهادت شهیددولت آبادی

مداحی کربلائی محمدحسین آخوندی

مداحی محمدطاها داودی در مراسم هشتمین سالگرد شهادت شهیددولت آبادی

مداحی محمدطاها داودی

ایراد ذکر توسط کربلائی میلاد جمشیدی در مراسم هشتمین سالگرد شهادت شهیددولت آبادی

ایراد ذکر توسط کربلائی میلاد جمشیدی

برگزاری هشتمین سالگرد شهادت شهیدمحمدعلی دولت آبادی توسط هیئت زوارالحسین در حسینیه شهیددولت آبادی

 

برگزاری هشتمین سالگرد شهادت شهیدمحمدعلی دولت آبادی توسط هیئت زوارالحسین در حسینیه شهیددولت آبادی

 

عزاداری وسینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین درمراسم هشتمین سالگرد شهادت شهیدمحمدعلی دولت آبادی

 

آماده سازی غذا توسط خادمین وجوانان هیئت زوارالحسین در مراسم هشتمین سالگرد شهادت شهیدمحمدعلی دولت آبادی

آماده سازی غذا توسط  خادمین وجوانان هیئت زوارالحسین

آماده سازی غذا توسط خادمین وجوانان هیئت زوارالحسین در مراسم هشتمین سالگرد شهادت شهیدمحمدعلی دولت آبادی

 

آماده سازی غذا توسط خادمین وجوانان هیئت زوارالحسین در مراسم هشتمین سالگرد شهادت شهیدمحمدعلی دولت آبادی

آماده سازی غذا توسط  خادمین وجوانان هیئت زوارالحسین

آماده سازی غذا توسط خادمین وجوانان هیئت زوارالحسین در مراسم هشتمین سالگرد شهادت شهیدمحمدعلی دولت آبادی

 

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی محسن یوسفی درحسینیه شهیددولت آبادی

 

مداحی درمراسم هشتمین سالگرد شهادت شهیدمحمدعلی دولت آبادی هیئت زوارالحسین

 

سینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین درمراسم هشتمین سالگرد شهادت شهیدمحمدعلی دولت آبادی

 

سینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین درمراسم هشتمین سالگرد شهادت شهیدمحمدعلی دولت آبادی

 

 

عزاداری وسینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین درمراسم هشتمین سالگرد شهادت شهیدمحمدعلی دولت آبادی

 

عزاداری وسینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین درمراسم هشتمین سالگرد شهادت شهیدمحمدعلی دولت آبادی

 

عزاداری وسینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین درمراسم هشتمین سالگرد شهادت شهیدمحمدعلی دولت آبادی

 

سینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین درمراسم هشتمین سالگرد شهادت شهیدمحمدعلی دولت آبادی

 

مداحی کربلائی حامد گلشتن در مراسم هشتمین سالگرد شهادت شهیددولت آبادی

مداحی کربلائی حامد گلشتن

برگزاری هشتمین سالگرد شهادت شهیدمحمدعلی دولت آبادی توسط هیئت زوارالحسین در حسینیه شهیددولت آبادی

 

برگزاری هشتمین سالگرد شهادت شهیدمحمدعلی دولت آبادی توسط هیئت زوارالحسین در حسینیه شهیددولت آبادی

 

برگزاری هشتمین سالگرد شهادت شهیدمحمدعلی دولت آبادی توسط هیئت زوارالحسین در حسینیه شهیددولت آبادی

 

مراسم هشتمین سالگرد شهادت شهیدمحمدعلی دولت آبادی

 

مراسم هشتمین سالگرد شهادت شهیدمحمدعلی دولت آبادی

 

عزاداری وسینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین درمراسم هشتمین سالگرد شهادت شهیدمحمدعلی دولت آبادی

 

عزاداری وسینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین درمراسم هشتمین سالگرد شهادت شهیدمحمدعلی دولت آبادی

 

عزاداری وسینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین درمراسم هشتمین سالگرد شهادت شهیدمحمدعلی دولت آبادی

 

سینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین درمراسم هشتمین سالگرد شهادت شهیدمحمدعلی دولت آبادی

 

سینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین درمراسم هشتمین سالگرد شهادت شهیدمحمدعلی دولت آبادی

 

برگزاری هشتمین سالگرد شهادت شهیدمحمدعلی دولت آبادی توسط هیئت زوارالحسین در حسینیه شهیددولت آبادی

 

مداحی کربلائی یوسف محسنی در مراسم هشتمین سالگرد شهادت شهیددولت آبادی

مداحی کربلائی یوسف محسنی

مداحی کربلائی یوسف محسنی در مراسم هشتمین سالگرد شهادت شهیددولت آبادی

 

مداحی کربلائی یوسف محسنی در مراسم هشتمین سالگرد شهادت شهیددولت آبادی

 

مراسم هشتمین سالگرد شهادت شهیدمحمدعلی دولت آبادی

 

مراسم هشتمین سالگرد شهادت شهیدمحمدعلی دولت آبادی

 

برگزاری هشتمین سالگرد شهادت شهیدمحمدعلی دولت آبادی توسط هیئت زوارالحسین در حسینیه شهیددولت آبادی

 

تنظیم سیستم صوتی توسط محمد حسن بهشتیان در مراسم هشتمین سالگرد شهادت شهیدمحمدعلی دولت آبادی

تنظیم سیستم صوتی توسط محمد حسن بهشتیان

برگزاری هشتمین سالگرد شهادت شهیدمحمدعلی دولت آبادی توسط هیئت زوارالحسین در حسینیه شهیددولت آبادی

 

برگزاری هشتمین سالگرد شهادت شهیدمحمدعلی دولت آبادی توسط هیئت زوارالحسین در حسینیه شهیددولت آبادی

 

برگزاری هشتمین سالگرد شهادت شهیدمحمدعلی دولت آبادی توسط هیئت زوارالحسین در حسینیه شهیددولت آبادی

 

مداحی کربلائی حسین شهرآبی در مراسم هشتمین سالگرد شهادت شهیددولت آبادی

 

مداحی کربلائی حسین شهرآبی در مراسم هشتمین سالگرد شهادت شهیددولت آبادی

 

سینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین درمراسم هشتمین سالگرد شهادت شهیدمحمدعلی دولت آبادی

 

جمعی از جوانان هیئت زوارالحسین در مراسم هشتمین سالگرد شهادت شهیدمحمدعلی دولت آبادی

جمعی از جوانان هیئت زوارالحسین در مراسم هشتمین سالگرد شهادت شهیدمحمدعلی دولت آبادی

برگزاری هشتمین سالگرد شهادت شهیدمحمدعلی دولت آبادی توسط هیئت زوارالحسین در حسینیه شهیددولت آبادی

 

مداحی کربلائی محمدحسین آخوندی در مراسم هشتمین سالگرد شهادت شهیددولت آبادی

مداحی کربلائی محمدحسین آخوندی

مداحی کربلائی محمدحسین آخوندی در مراسم هشتمین سالگرد شهادت شهیددولت آبادی

 

مداحی کربلائی حسین شهرآبی در مراسم هشتمین سالگرد شهادت شهیددولت آبادی

 

برگزاری هشتمین سالگرد شهادت شهیدمحمدعلی دولت آبادی توسط هیئت زوارالحسین در حسینیه شهیددولت آبادی

 

برگزاری هشتمین سالگرد شهادت شهیدمحمدعلی دولت آبادی توسط هیئت زوارالحسین در حسینیه شهیددولت آبادی

 

آماده سازی غذا توسط خادمین وجوانان هیئت زوارالحسین در مراسم هشتمین سالگرد شهادت شهیدمحمدعلی دولت آبادی

آماده سازی غذا توسط  خادمین وجوانان هیئت زوارالحسین

مداحی محمدطاها داودی در مراسم هشتمین سالگرد شهادت شهیددولت آبادی

 

آماده سازی غذا توسط خادمین وجوانان هیئت زوارالحسین در مراسم هشتمین سالگرد شهادت شهیدمحمدعلی دولت آبادی

آماده سازی غذا توسط  خادمین وجوانان هیئت زوارالحسین

مداحی محمدطاها داودی در مراسم هشتمین سالگرد شهادت شهیددولت آبادی

 

برگزاری هشتمین سالگرد شهادت شهیدمحمدعلی دولت آبادی توسط هیئت زوارالحسین در حسینیه شهیددولت آبادی

 

آماده سازی غذا توسط خادمین وجوانان هیئت زوارالحسین در مراسم هشتمین سالگرد شهادت شهیدمحمدعلی دولت آبادی

 

آماده سازی غذا توسط خادمین وجوانان هیئت زوارالحسین در مراسم هشتمین سالگرد شهادت شهیدمحمدعلی دولت آبادی

جمعی از جوانان هیئت زوارالحسین

بنر هشتمین سالگرد شهادت شهیدمحمدعلی دولت آبادی

بنر هشتمین سالگرد شهادت شهیدمحمدعلی دولت آبادینوع مطلب : هیئت زوّارالحسین (ع)، مناسبت ها، شهید محمّد علی دولت آبادی، 
برچسب ها : سالگردشهادت شهیددولت آبادی، حسینیه شهیددولت آبادی، هیئت زوارالحسین، هشتمین سالگرد شهیددولت آبادی، خادمین هیئت زوارالحسین، شهیدمحمدعلی دولت آبادی، هم هیئتی ودوست شهید،
لینک های مرتبط :
شنبه 25 مرداد 1399 11:48 بعد از ظهر
سلام:
روحش شاد.
التماس دعا
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

پیوندها
آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبیدر این وبلاگ
در كل اینترنت
وصیت شهدا
یادوخاطره شهدا
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات